ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 Lenovo Ideapad 520 K - i7 - 16GB - 2T - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 16 گیگابایت 2TR NVIDIA 4GB 4,699,000
2 Lenovo Ideapad 320 AD - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 3,319,000
3 Lenovo Ideapad 320 AR - i5 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 3,089,000
4 Lenovo Ideapad 320 L - i5 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD 2GB 2,939,000
5 Lenovo Ideapad 320 B - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 2,519,000
6 Lenovo Ideapad 320 Q - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 2,419,000
7 Lenovo Ideapad V110 G - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 1,689,000
8 Lenovo IdeaPad 310 H - i7 - 12GB - 2TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 12 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
9 Lenovo Ideapad 520 F - i5 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB تماس بگیرید
10 Lenovo IdeaPad 310 Y - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
11 Lenovo Ideapad 320 R - Bristol Ridge - 8GB - 1TR - 4GB AMD Bristol Ridge 2 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD 4GB تماس بگیرید
12 Lenovo Ideapad 520 E - i7 - 8GB - 1TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD NVIDIA 4GB تماس بگیرید
13 Lenovo Ideapad 520 D - i7 - 8GB - 1TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD NVIDIA 4GB تماس بگیرید
14 Lenovo Ideapad 320 G - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
15 Lenovo Ideapad 320 O - Stoney Ridge -12GB - 2TR - 2GB AMD Stoney Ridge 2 مگابایت 12 گیگابایت 2TR AMD 2GB تماس بگیرید
16 Lenovo Ideapad 320 A - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 520 تماس بگیرید
17 Lenovo IdeaPad 310 U - i7 - 12GB - 2TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 12 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
18 Lenovo Ideapad 320 AC - i7 - 8GB - 1T - 2GB Intel Core i7 8 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
19 Lenovo Ideapad 320 P - Stoney Ridge - 8GB - 1TR - 2GB AMD Stoney Ridge 2 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD 2GB تماس بگیرید
20 Lenovo Ideapad 320 AG - Bristol Ridge - 4GB - 1TR - AMD AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD Radeon R2 Graphics تماس بگیرید
21 Lenovo Ideapad 320 H - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
22 Lenovo Ideapad 320 U - Bristol Ridge - 4GB - 1TR - 2GB AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD 2GB تماس بگیرید
23 Lenovo Ideapad V110 F - i3 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB AMD 2GB تماس بگیرید
24 Lenovo Ideapad 320 AB - i7 - 8GB - 1T - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
25 Lenovo Ideapad 320 I - i3 - 4GB - 1TR - Intel Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR Intel HD Graphics تماس بگیرید
26 Lenovo Ideapad 320 F - i5 - 8GB - 2TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
27 Lenovo Ideapad 310 V - i5 - 4GB - 1T- 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
28 Lenovo Ideapad 320 G - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD 2GB تماس بگیرید
29 Lenovo Ideapad 320 AI - i3 - 4GB - 1TR - Intel Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR Intel HD Graphics 620 تماس بگیرید
30 Lenovo Ideapad 320 B - Pentium - 4GB - 500GB - 2GB Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB تماس بگیرید
صفحه: 

حرکت به بالا