ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 Lenovo Ideapad 520 K - i7 - 16GB - 2T - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 16 گیگابایت 2TR NVIDIA 4GB 7,769,000
2 Lenovo Ideapad 520 D - i7 - 8GB - 1TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD NVIDIA 4GB 6,929,000
3 Lenovo Ideapad 520 F - i5 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB 6,199,000
4 Lenovo Ideapad 320 AD - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 5,249,000
5 Lenovo IdeaPad 310 L - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 5,149,000
6 Lenovo Ideapad 320 AK - Celeron - 4GB - 1TR - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 1TR Intel HD Graphics 520 4,829,000
7 Lenovo Ideapad 320 AR - i5 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,729,000
8 Lenovo Ideapad 320 AJ - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,199,000
9 Lenovo Ideapad V110 F - i3 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB AMD 2GB 4,059,000
10 Lenovo Ideapad 320 Q - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,039,000
11 Lenovo Ideapad 320 AO - Quad Core - 4GB - 1TR - 2GB Intel Quad Core 2 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD 2GB 3,219,000
12 Lenovo Ideapad V110 G - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 2,729,000
13 Lenovo Ideapad 320 I - i3 - 4GB - 1TR - Intel Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR Intel HD Graphics موجود نیست
14 Lenovo Ideapad 320 F - i5 - 8GB - 2TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB موجود نیست
15 Lenovo Ideapad 310 V - i5 - 4GB - 1T- 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
16 Lenovo Ideapad 320 G - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD 2GB موجود نیست
17 Lenovo Ideapad 320 L - i5 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD 2GB موجود نیست
18 Lenovo Ideapad 320 AI - i3 - 4GB - 1TR - Intel Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR Intel HD Graphics 620 موجود نیست
19 Lenovo Ideapad 320 B - Pentium - 4GB - 500GB - 2GB Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB موجود نیست
20 Lenovo Ideapad 320 S - i3 - 4GB - 500GB - Intel Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 520 موجود نیست
صفحه: 

حرکت به بالا