ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 ASUS R542UR - DM284 - i7 - 12GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB 13,099,000
2 ASUS R542UR - DM448 - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 8 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 11,499,000
3 ASUS X541UV - DM739 - i5 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 7,299,000
4 ASUS A540UP - DM186D - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD 2GB 6,599,000
5 ASUS X541NA - GQ503 - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 4,199,000
6 ASUS X541NA - GQ494 - Celeron - 2GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 2 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 3,149,000
7 ASUS X541NA - GQ322 - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 موجود نیست
8 ASUS X541UV - DM1066 - i7 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
9 ASUS R542UN - A - i7 - 12GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
10 ASUS R542UR - DM449 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
11 ASUS ROG FX553VE - E - i7 - 16GB - 2TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR+128SSD NVIDIA 4GB موجود نیست
12 ASUS E202SA - FD0076 - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics موجود نیست
13 ASUS R542UQ - DM259 - i5 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
14 ASUS R542UN - B - i5 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
15 ASUS R542UR - DM450 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
16 ASUS ROG FX553VE - A - i7 - 16GB - 1TR+256GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 1TR+256SSD NVIDIA 4GB موجود نیست
17 ASUS E202SA - FD0079 - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics موجود نیست
18 ASUS R542UQ - DM261 - i7 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
19 ASUS N580VD - FJ302 - i7 - 16GB - 2TR+256GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR+256SSD NVIDIA 4GB موجود نیست
20 ASUS X541UV - DM1404 - i3 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB موجود نیست
صفحه: 

حرکت به بالا