ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 ASUS ROG FX553VE - FY443 - i7 - 16GB - 2TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR+128SSD NVIDIA 4GB 8,759,000
2 ASUS N580VD - FI390 - i7 - 16GB - 1TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 1TR+128SSD NVIDIA 4GB 8,599,000
3 ASUS N580VD - FI389 - i5 - 12GB - 1TR - 4GB Intel Core i5 6 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB 6,389,000
4 ASUS VivoBook X510UQ - F - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,119,000
5 ASUS R542UQ - DM260 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,109,000
6 ASUS X541UV - DM1064 i5 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 4,019,000
7 ASUS A540UP - DM077D - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR ATI 2GB 3,919,000
8 ASUS X541UV - DM1404 - i3 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB 3,079,000
9 ASUS X541NA - GQ322 - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 2,029,000
10 ASUS VivoBook X540YA - B - E1 - 4GB - 500GB - 512MB AMD E1 1 مگابایت 4 گیگابایت 500GB AMD 512MB 1,979,000
11 ASUS X541NA - GQ494 - Celeron - 2GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 2 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 1,719,000
12 ASUS N580VD - FI391 - i7 - 16GB - 2TR+256GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR+256SSD NVIDIA 4GB تماس بگیرید
13 ASUS ROG GL702ZC - GC154T Ryzen 7 - 16GB - 1TR+256SSD - 4GB AMD Ryzen 7 16 مگابایت 16 گیگابایت 1TR+256SSD AMD 4GB تماس بگیرید
14 ASUS X541NA - GQ503 - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 505 تماس بگیرید
15 ASUS X541UV - DM1066 - i7 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
16 ASUS R542UN - A - i7 - 12GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
17 ASUS R542UR - DM449 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
18 ASUS ROG FX553VE - E - i7 - 16GB - 2TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR+128SSD NVIDIA 4GB موجود نیست
19 ASUS E202SA - FD0076 - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics موجود نیست
20 ASUS R542UQ - DM259 - i5 - 12GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 12 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
صفحه: 

حرکت به بالا