ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولاندازه صفحه نمایشحافظه داخلیمقدار RAMشبکه های ارتباطیرزولوشن دوربینقیمت (تومان)
1 Samsung Galaxy Note 8 SM - N950FD - 64GB 6.3 اینچ 64 گیگابایت 6 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل 4,249,000
2 Samsung Galaxy S8 Plus SM - G955FD 6.2 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل 3,719,000
3 Samsung Galaxy S8 G950FD 5.8 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 12.0 مگاپیکسل 3,299,000
4 Samsung Galaxy A8 2018 5.6 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل 2,569,000
5 Samsung Galaxy J7 Pro - 64GB 5.5 اینچ 64 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 1,739,000
6 SAMSUNG Galaxy A5 2017 SM - A520FD 5.2 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل 1,729,000
7 SAMSUNG Galaxy j7 Prime 2 5.5 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 1,399,000
8 Samsung Galaxy J5 Pro SM - J530FD 5.2 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 1,339,000
9 SAMSUNG Galaxy j7 Prime SM - G610FD 5.5 اینچ 16 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 1,249,000
10 Samsung Galaxy J7 Core - J701DS 5.5 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 1,139,000
11 Samsung Galaxy J3 pro 2017 - J3308 - 32GB 5.0 اینچ 32 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل 939,000
12 Samsung Galaxy J1 SM-J120F 4.5 اینچ 8 گیگابایت 1 گیگابایت 2G , 3G , 4G 5.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
13 Samsung Galaxy C8 - C7108 5.5 اینچ 32/64 گیگابایت 3/4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0+5.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
14 Samsung Galaxy J1 SM - J120H 4.5 اینچ 8 گیگابایت 1 گیگابایت 2G , 3G 5.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
15 Samsung Galaxy J7 2016 SM - J710F 5.5 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
16 Samsung Galaxy J3 SM - J320 2016 5.0 اینچ 8 گیگابایت 1.5 گیگابایت 2G , 3G , 4G 8.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
17 Samsung Galaxy A3 2017 4.7 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
18 Samsung Galaxy C7 SM - C7000FD 5.7 اینچ 32/64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
19 Samsung Galaxy J3 2017 Pro - J330 - 4G 5.0 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
20 Samsung Galaxy C5 5.2 اینچ 32 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
21 SAMSUNG Galaxy J5 2016 SM - J510FD 5.2 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
22 Samsung Galaxy C5 Pro 5.2 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
23 SAMSUNG Galaxy J5 prime SM - G570FD 5.0 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
24 Samsung Galaxy C9 Pro 6.0 اینچ 64 گیگابایت 6 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
25 Samsung Galaxy C7 Pro 5.7 اینچ 64 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
26 Samsung Galaxy On5 5.0 اینچ 8 گیگابایت 1.5 گیگابایت 2G , 3G , 4G 8.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
27 Samsung Galaxy J2 SM - J200FD 4.7 اینچ 8 گیگابایت 1 گیگابایت 2G , 3G , 4G 5.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
28 Samsung Galaxy A7 2017 5.7 اینچ 32 گیگابایت 3 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
29 Samsung Galaxy A5 2016 SM - A510FD 5.2 اینچ 16 گیگابایت 2 گیگابایت 2G , 3G , 4G 13.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
30 Samsung Galaxy A9 Pro (2016) 6.0 اینچ 32 گیگابایت 4 گیگابایت 2G , 3G , 4G 16.0 مگاپیکسل تماس بگیرید
صفحه: 

حرکت به بالا