ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولسايز اسکنتکنولوژي اسکنقابليت اسکن دو رواسکن نگاتيوقابليت تشخيص متن OCRقیمت (تومان)
1 اقساطی Canon CanoScan LiDE 220 Scanner A4 CIS ندارد ندارد ندارد موجود نیست
2 اقساطی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed Scanner A4 CMOS CIS دارد ندارد دارد موجود نیست
3 اقساطی HP Scanjet G3110 Scanner A4 CCD (Charge-Coupled Device) ندارد دارد دارد موجود نیست
4 اقساطی HP Scanjet N6310 Scanner A4 ندارد ندارد دارد موجود نیست
5 اقساطی HP Scanjet 8270 Document Flatbed Scanner A4 دارد دارد دارد موجود نیست
6 اقساطی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner A4 دارد ندارد دارد موجود نیست
7 اقساطی Canon CanoScan LiDE 700F Scanner A4 CIS ندارد دارد ندارد موجود نیست
8 اقساطی Canon image FORMULA DR-F120 A4 CMOS CIS دارد ندارد ندارد موجود نیست
9 اقساطی HP ScanJet 200 Photo Scanner A4 Flatbed-CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست
10 اقساطی HP Scanjet G4050 A4 CCD (Charge-Coupled Device) ندارد دارد دارد موجود نیست
11 اقساطی HP Scanjet 300 Flatbed A4 Flatbed-CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست
12 اقساطی Canon CanoScan LiDE 120 Scanner A4 CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست

حرکت به بالا