ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولسايز اسکنتکنولوژي اسکنقابليت اسکن دو رواسکن نگاتيوقابليت تشخيص متن OCRقیمت (تومان)
1 اقساطی HP Scanjet G3110 Scanner A4 CCD (Charge-Coupled Device) ندارد دارد دارد موجود نیست
2 اقساطی HP Scanjet N6310 Scanner A4 ندارد ندارد دارد موجود نیست
3 اقساطی HP Scanjet 8270 Document Flatbed Scanner A4 دارد دارد دارد موجود نیست
4 اقساطی HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner A4 دارد ندارد دارد موجود نیست
5 اقساطی Canon CanoScan LiDE 700F Scanner A4 CIS ندارد دارد ندارد موجود نیست
6 اقساطی Canon image FORMULA DR-F120 A4 CMOS CIS دارد ندارد ندارد موجود نیست
7 اقساطی HP ScanJet 200 Photo Scanner A4 Flatbed-CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست
8 اقساطی HP Scanjet G4050 A4 CCD (Charge-Coupled Device) ندارد دارد دارد موجود نیست
9 اقساطی HP Scanjet 300 Flatbed A4 Flatbed-CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست
10 اقساطی Canon CanoScan LiDE 120 Scanner A4 CIS ندارد ندارد دارد موجود نیست
11 اقساطی Canon CanoScan LiDE 220 Scanner A4 CIS ندارد ندارد ندارد موجود نیست
12 اقساطی HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed Scanner A4 CMOS CIS دارد ندارد دارد موجود نیست

حرکت به بالا