اسکنر 

اسکنر

19 محصول وجود دارد.

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 1200dpi سرعت اسکن رنگي: 7 تا 13 ثانیه سرعت اسکن سياه و سفيد: 8 ثانیه ورودي اسکن: تخت با ورودی کاغذ A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD رزولوشن اپتيکال: 600dpi سرعت اسکن رنگي: 20 برگ دورو سرعت اسکن سياه و سفيد: 20 برگ دورو قابليت اسکن دو رو: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: تا 1200 dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ ورودي اسکن: دستی و ورودی کاغذ

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

رزولوشن اپتيکال: 2600dpi سرعت اسکن رنگی: 15 برگ بر دقیقه سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

رزولوشن اپتيکال: 4800dpi تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید: 256 رنگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 صفحه در دقیقه ADF تک رو سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژی اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 1200dpi سرعت اسکن رنگی: در 200dpi برابر با 10 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: در 200dpi برابر با 20 برگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژی اسکن: CIS(Contact Image Sensor) رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن دیجیتال: 19200x19200dpi تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید: 256 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

رزولوشن اپتيکال: تخت 1200 - ADF 600dpi عمق اسکن: 24 بیت خارجی - 48 بیت داخلی سرعت اسکن رنگی: اسکن عکس 10x15 با وضوح 200 در 9.2 ثانیه سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: تا 900dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ ورودي اسکن: به صورت دستی

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 1200 dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ با 300 dpi سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ با 300 dpi قابليت اسکن دو رو: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 600dpi عمق اسکن: 24 بیت قابليت اسکن دو رو: دارد ظرفيت سيني: 30 برگ

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS - Flatebed رزولوشن اپتيکال: تا 4800 dpi رزولوشن ديجيتال: تا 19200 dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 4800x9600dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 2400x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 19200x19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 16 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 19200x19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 16 رنگ سایز اسکن: A4 

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 4800x9600dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: تخت 1200 - ADF 600dpi سرعت اسکن رنگی: 3 تا 15 ثانیه بسته به وضوح-تخت سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 صفحه در دقیقه ADF سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 600dpi عمق اسکن: 24 بیت سرعت اسکن رنگي: 30 برگ دو رو در دقیقه قابليت اسکن دو رو: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: Flatbed-CIS رزولوشن اپتيکال: 2400dpi رزولوشن ديجيتال: 19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ سایز اسکن: A4

موجود نیست
موجود است
نمایش 1 - 19 از 19 قلم کالا

حرکت به بالا