اسکنر 

اسکنر

15 محصول وجود دارد.

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 1200 dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ با 300 dpi سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ با 300 dpi قابليت اسکن دو رو: ندارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 4800x9600dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ قابليت اسکن دو رو: ندارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: تا 900dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ ورودي اسکن: به صورت دستی

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: تا 1200 dpi سرعت اسکن رنگي: 1.6 ثانیه برای هر برگ سرعت اسکن سياه و سفيد: 0.6 ثانیه برای هر برگ ورودي اسکن: دستی و ورودی کاغذ

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 1200dpi سرعت اسکن رنگي: 7 تا 13 ثانیه سرعت اسکن سياه و سفيد: 8 ثانیه ورودي اسکن: تخت با ورودی کاغذ A4

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD رزولوشن اپتيکال: 600dpi سرعت اسکن رنگي: 20 برگ دورو سرعت اسکن سياه و سفيد: 20 برگ دورو قابليت اسکن دو رو: دارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: تخت 1200 - ADF 600dpi عمق اسکن: 24 بیت قابليت اسکن دو رو: دارد ظرفيت سيني: ADF - 50 برگ

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 600dpi عمق اسکن: 24 بیت سرعت اسکن رنگي: 30 برگ دو رو در دقیقه قابليت اسکن دو رو: دارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS - Flatebed رزولوشن اپتيکال: تا 4800 dpi رزولوشن ديجيتال: تا 19200 dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ ورودي اسکن: کاغذ ساده، کاغذ عکس، کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه، کاغذ مقالات

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 4800x9600dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ قابليت اسکن دو رو: ندارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 600dpi عمق اسکن: 24 بیت قابليت اسکن دو رو: دارد ظرفيت سيني: 30 برگ

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CMOS CIS رزولوشن اپتيکال: 1200dpi سرعت اسکن رنگي: در 200dpi برابر با 10 برگ سرعت اسکن سياه و سفيد: در 200dpi برابر با 20 برگ قابليت اسکن دو رو: دارد

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 4800x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 19200x19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 16 رنگ ورودي اسکن: A4 ،Letter

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: CIS رزولوشن اپتيکال: 2400x4800dpi رزولوشن ديجيتال: 19200x19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 16 رنگ ورودي اسکن: A4 ،Letter

تماس بگیرید
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي اسکن: Flatbed-CIS رزولوشن اپتيکال: 2400dpi رزولوشن ديجيتال: 19200dpi تعداد رنگ اسکن سياه و سفيد: 256 رنگ ورودي اسکن: حداکثر سایز 215.9x297.2 میلی متر

تماس بگیرید
موجود است
نمایش 1 - 15 از 15 قلم کالا

حرکت به بالا