ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 Aspire A715 - 71G - 704Q - i7 - 16GB - 2TR - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 2TR NVIDIA 4GB 5,639,000
2 Acer Aspire A715 - 71G - 73BU - i7 - 16GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB 5,429,000
3 Acer Aspire A515 - 51G - 83DC - i7 - 12GB - 2TR - 2GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB 4,179,000
4 Acer Aspire F5 - 573G - 739D - i7 - 8GB - 2TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 2TR NVIDIA 4GB 4,079,000
5 Acer Aspire F5 - 573G - 74A9 - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB 3,869,000
6 Acer Aspire E5 - 475G - 59E0 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 3,139,000
7 Acer Aspire E5 - 475G - 50SL - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 3,139,000
8 Aspire A315 - 21G - 93ME - Bristol Ridge - 8GB - 1TR+128GB SSD - 2GB AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD AMD 2GB 3,039,000
9 Aspire E5 - 475G - 51PU - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB 2,962,000
10 Aspire A315 - 21G - 90CP - Bristol Ridge - 8GB - 1TR - 2GB AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD 2GB 2,729,000
11 Aspire ES1 - 524 - 97D4 - Bristol Ridge - 8GB - 1TR - AMD AMD Bristol Ridge 2 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD Radeon R4 Graphics 2,209,000
12 Aspire ES1 - 524 - 64WF - Bristol Ridge - 4GB - 1TR - AMD AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD Radeon R4 Graphics 1,999,000
13 Aspire A315 - 21G - 47PW - Dual Core - 4GB - 500GB - 2GB AMD Dual Core 1 مگابایت 4 گیگابایت 500GB AMD 2GB 1,979,000
14 Acer Aspire F5 - 573G - 766T - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB تماس بگیرید
15 Acer Aspire E5 - 475G - 30UM - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
16 Acer Aspire F5 - 573G - 78H0 - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB تماس بگیرید
17 Acer Aspire E5 - 576G - 38FQ - i3 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
18 Acer Aspire E5 - 576G - 5135 - i5 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB تماس بگیرید
19 Acer Aspire ES1 - 533 - C7TG - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 500 تماس بگیرید
20 Acer Aspire E5 - 576G - 52GU - i5 - 4GB - 500GB - 2TR Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB تماس بگیرید
21 Acer Aspire ES1 - 533 - PDF0 - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 500 تماس بگیرید
22 Acer Aspire A515 - 51G - 84M4 - i7 - 12GB - 2TR - 2GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
23 Acer Aspire ES1 - 533 - P3FY - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 500 تماس بگیرید
24 Acer Aspire E5 - 576G - 303B - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
25 Acer Aspire E5 - 576G - 34SV - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
26 Acer Aspire F5 - 573G - 7512 - i7 - 8GB - 2TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 2TR NVIDIA 4GB تماس بگیرید
27 Acer Aspire A515 - 51G - 577P - i5 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB تماس بگیرید
28 Acer Nitro 5 AN515 - 51 - 79DL - i7 - 16GB - 1TR+256GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 1TR+256SSD NVIDIA 4GB تماس بگیرید
29 Acer Aspire A515 - 51G - 56ZT - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB تماس بگیرید
30 Acer Nitro 5 AN515 - 51 - 76WS - i7 - 16GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 16 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB تماس بگیرید
صفحه: 

حرکت به بالا