ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولپردازندهسری پردازندهحافظه Cacheحافظه RAMحافظه داخلیپردازنده گرافیکیحافظه پردازنده گرافیکیقیمت (تومان)
1 Acer Aspire E5 - 575G - 72JJ - i7 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
2 Aspire A715 - 71G - 78X4 - i7 - 8GB - 1TR+128GB SSD - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD NVIDIA 4GB موجود نیست
3 Acer Aspire VX5 - 591G - 78ML - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 6 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
4 Acer Aspire E5 - 575G - 7016 - i7 - 16GB - 1TR - 2GB Intel Core i7 4 مگابایت 16 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
5 Aspire E5 - 475G - 51PU - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
6 Acer Aspire F5 - 573G - 766T - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
7 Acer Aspire E5 - 475G - 30UM - i3 - 4GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 4 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
8 Aspire ES1 - 524 - 97D4 - Bristol Ridge - 8GB - 1TR - AMD AMD Bristol Ridge 2 مگابایت 8 گیگابایت 1TR AMD Radeon R4 Graphics موجود نیست
9 Acer Aspire F5 - 573G - 78H0 - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
10 Acer Aspire E5 - 576G - 38FQ - i3 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i3 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
11 Aspire ES1 - 524 - 64WF - Bristol Ridge - 4GB - 1TR - AMD AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 4 گیگابایت 1TR AMD Radeon R4 Graphics موجود نیست
12 Acer Aspire F5 - 573G - 74A9 - i7 - 8GB - 1TR - 4GB Intel Core i7 4 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 4GB موجود نیست
13 Acer Aspire E5 - 576G - 5135 - i5 - 4GB - 500GB - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB موجود نیست
14 Acer Aspire E5 - 475G - 59E0 - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
15 Acer Aspire ES1 - 533 - C7TG - Celeron - 4GB - 500GB - Intel Intel Celeron 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 500 موجود نیست
16 Acer Aspire E5 - 576G - 52GU - i5 - 4GB - 500GB - 2TR Intel Core i5 3 مگابایت 4 گیگابایت 500GB NVIDIA 2GB موجود نیست
17 Acer Aspire E5 - 475G - 50SL - i5 - 8GB - 1TR - 2GB Intel Core i5 3 مگابایت 8 گیگابایت 1TR NVIDIA 2GB موجود نیست
18 Acer Aspire ES1 - 533 - PDF0 - Pentium - 4GB - 500GB - Intel Intel Pentium 2 مگابایت 4 گیگابایت 500GB Intel HD Graphics 500 موجود نیست
19 Acer Aspire A515 - 51G - 84M4 - i7 - 12GB - 2TR - 2GB Intel Core i7 8 مگابایت 12 گیگابایت 2TR NVIDIA 2GB موجود نیست
20 Aspire A315 - 21G - 93ME - Bristol Ridge - 8GB - 1TR+128GB SSD - 2GB AMD Bristol Ridge 1 مگابایت 8 گیگابایت 1TR+128SSD AMD 2GB موجود نیست
صفحه: 

حرکت به بالا